Ett medel att kvarhålla livet på konstlad väg ~ 1906

Ett medel att kvarhålla livet på konstlad väg diskuterats livligt i London. Det är ett av doktor Sajous i Philadelphia uppfunnet och inför New Yorks läkaresällskap demonstrerat medel att kvarhålla det animala livet även sedan andningsverksamheten upphört.

Medlet kallas andrenalin, och det har lyckats doktor S. att med det samma hålla livsfunktionerna igång hos en hund 10 timmar efter sedan han berövats huvudet. Medlets stora betydelse skulle komma till sin rätt till exempel i fråga om att uppehålla det animaliska livet hos en drunknad, tills den naturliga andningsproceduren återställts.

Andrenalin tillför kroppen den oxygen ur luften, som annars skulle erhållas genom andningen. Medlet är dessutom oskattbart vid så kallad höfeber, astma, gikt och flera nervsjukdomar.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!