Ett ohyggligt vad ~ 1884

Ett ohyggligt vad ingicks för kort tid sedan mellan en ung kypare i Wien vid namn Kowendl och en gäst på den restauration där den förre passade upp. Kyparen slog vad med gästen att han skulle kunna en hel vecka avhålla sig från att sova.

Gästen var nog ”människovänlig” att lova kyparen 25 floriner om denne vann vadet, och utfäste sig dessutom att betala allt vad kyparen förtärde under de genomvakade nätterna. Åtskilliga förlustelselokaler och kaféer bestämdes, i vilka Kowendl måste uppehålla sig under dagen, aftonen och natten, och uppdraget att noga bevaka honom anförtroddes åt fyra unga män, som turvis skulle ”tjänstgöra”.

Efter de fyra första genomvakade nätterna kände sig Kowendl, som är av mycket stark kroppskonstitution, ytterst matt och kunde endast med största ansträngning stå på benen. Femte dagen på aftonen tog vadhållaren ett kallt bad och besökte därefter en maskeradbal. Den sjätte dagens förmiddag tillbragte Kowendl på gatan, men på eftermiddagen och natten var han nästan oupphörligt sysselsatt med att dricka starkt kaffe utan grädde. Kaffe och vatten var de enda drycker han förtärde under hela veckan.

Sedan han på sjunde dagen av ”människovännen” erhållit de utlovade 25 gulden jämte förklaringen, att denne ädelmodigt efterskänkte de ännu återstående timmarna, gick den unge mannen dödstrött till sängs. Men liksom om sömnen som han så länge kuvat nu ville hämnas för sina lidna oförrätter, kunde kyparen inte få en blund i sina ögon. Därjämte överfölls han av en ursinnig huvudvärk och nu ligger den överdådige svårt sjuk i tyfus.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!