Farao i tullen ~ 1890

Den berömde egyptologen Maspero medförde en gång till Frankrike en synnerligt värdefull mumie för statens samlingar och hoppades att med hänsyn till vetenskapliga ändamålet bli förskonad från tull.

Men tulltjänstemannen var av helt annan åsikt. Han frågade helt frankt vid lådans öppnande:

”Vad är det där?”

Maspero förklarade att det var en farao av sjätte dynastin.

”En farao?” frågade den förbluffade tullmänniskan. ”Jag vet sannerligen inte efter vilken tariff en farao förtullas.”

Han genombläddrade sin tulltaxa från båda ändar, men kunde inte på något ställe finna någon så lydande tariffpost.

”Denna införselartikel”, förklarade han till slut för Maspero, ”är inte förutsedd i tariffen. Jag skall därför, enligt vid slika fall gällande regel, förtulla farao enligt högsta tariff för det varuslag, dit den närmast hör – och det är torr fisk.”

Den lärde fogade sig tigande i sitt öde och betalade tullen för farao, som fick certifikat som torkad fisk!

Lämna ett svar

error: Content is protected !!