Fiskarnas sömn ~ 1881

Uppmärksamma iktyologer har studerat några sidor av fiskarnas liv genom att regelbundet under flera år göra iakttagelser över dessa djur i det stora akvariet i Berlin. De har härigenom möjliggjort att yttra sig över den länge omtvistade frågan angående fiskarnas sömn.

Deras iakttagelser bekräftar det andra vetenskapsmän antagit, att fiskarna både vilar sig och sover. Några arter, nya för året i akvariet, gömde sig till hälften i gyttjan eller sanden på bottnen av akvariet. De förblev här stilla i flera timmar. Starkare buller eller nedkastad föda gjorde dem genast åter livliga, och därefter gick det många timmar innan de sänkte sig för att inta den ovannämnda ställningen. Dagfiskarna, det vill säga sådana som söker föda under dagen, vilade vid mörkrets inbrott. I många fall sökte fiskar av samma art sina viloplatser i närheten av varandra. Intressanta iakttagelser gjordes när det gäller karparna. Dessa fiskar borrade sig nämligen inte ner på bottnen, utan sökte endast vilopunkter antingen för huvud och stjärt eller enbart för huvudet. I förra fallet valde de platser där två stenar sköt upp från bottnen. Under vilan eller sömnen böjde de då kroppen så att den kom att bilda en båge.

I det senare fallet åter valde de ett stöd för huvudet mot ett framskjutande hörn av de konstgjorda klipporna i akvariet. Kroppen vilade en lång tid i samma ställning, nämligen med stjärten i sned riktning uppåt, tydligen med hjälp av en hög grad av elasticitet hos simblåsan som hittills varit okänd. Några av dessa sovande karpar väcktes av det minsta buller, andra först då man upprepade gånger berörde dem med en käpp. Senaste numret av Illustrirte Zeitung innehåller en lyckad avbildning av dessa sovande fiskar. Då fiskarna som bekant inte har ögonlock, antar man att kristallinsens vätska periodiskt kan förmörkas.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!