Flytande isberg i Atlantiska havet ~ 1881

Flytande isberg i Atlantiska havet verkar ha haft någon del i den ovanliga köld som varit rådande i Europa under första hälften av juni.

Till nordamerikanska tidningar berättas från Newfoundland att en ismassa av inte tidigare skådad storlek, utom en mängd mindre isberg, passerat de stora bankarna utanför Newfoundland i riktning mot söder. Flera av dessa arktiska vidunder, bland vilka ett var 2.000 fot långt och 500 fot högt, drev förbi Cap S:t John på Newfoundlands östra sida. Man hade aldrig förr sett dylika flytande ismassor.

Den italienske ångaren Ranzani hade lidit svårt haveri 40 engelska mil sydväst om Gull Island genom att under tät tjocka törna mot ett isberg.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!