Förkärleken ~ 1897

Ett mycket bedrövligt förhållande inom en familj är den förkärlek som vissa föräldrar hysa, ja, till och med visa för något av sina barn.

Det tyckes som om denna förkärlek inte borde existera, då man betänker att föräldrakärlek i allmänhet ej härleder sig av egoism, att den hellre ger än mottar, att varje barn har kostat smärtor och kval och erhållit samma sorgfälliga omvårdnad.

Men alla hjärtan är känsliga för vad man ger dem. Det finns barn som mera än andra återgäldar den ömhet som slösas på dem, som är mer ömsinta, lydiga och fogliga, då däremot andra på många olika sätt sårar och förolämpar sina föräldrar.

Man kan varken förneka denna förkärleks tillvaro eller förvåna sig över den. Vissa karaktärer harmonierar bättre, vissa naturer sympatiserar mera med varandra, och förutom den tillgivenhet som grundar sig på synbara skäl ges det också en annan, nämligen den sympati som man snarare känner än kan förklara, och som drar oss till någon viss person.

Om ni verkligen hyser större kärlek till något av era barn, så akta er för att visa det. Annars stör ni friden och lyckan i ert hem. Ni säger kanske att ni inte rår för denna ömmare känsla. Men då bör ni åtminstone försöka att inte visa den. Ser barnet att det är mindre älskat av sin mor än brodern eller systern så erfar det stor smärta. Det blir då slutet mot modern, dess förtroende försvinner, ja, till och med dess uppriktighet, och det ena barnet blir avundsjukt på det andra. Den gloria, med vilken barn är så benägna att pryda dess mor, bleknar då och försvinner, till och med aktningen för henne faller under denna strid, som förstör friden och glädjen i hemmet.

Barn har av naturen en medfödd rättskänsla. De beklagar sig inte över att rättvisa skipas, men de lägger skarpt märke till den minsta olikhet i dess utövande. Då barnen straffas bör man därför låta dem förstå att det sker av kärlek.

Behandla barnen med lika stor ömhet, även om ni inte alltid kan göra det på samma sätt. Märker ni att något av era barn är avundsjukt, så banna det inte häftigt, utan behandla det såsom en sjukling. Bota det genom mildhet och godhet och sök på så sätt återvinna dess hjärta och förtroende.

Övertänk de råd jag nu givit er, de kan ha oberäkneliga följder för era barns framtid.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!