Förskräckelse för talet 13 ~ 1890

Personer finns som varken tror på hin eller hans mormor, men som inte desto mindre hyser en panisk förskräckelse för talet 13.

Ett stadsbud i Malmö hade råkat att få berörda olycksdigra tal på sin mössa. Mannen undveks som en pestsmittad – ingen ville ta mannens hjälpsamhet i anspråk.

Den stackars mannen hade otvivelaktigt som stadsbud gått hungersdödens hemska fasor till mötes om inte orsaken i tid blivit insedd och undanröjd. Vår man fick ett nytt nummer och återvann med ens allmänhetens förtroende.

Nu har stadsbudsexpeditionen klokt nog för all framtid uteslutit talet 13 ur sin nummerordning.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!