Försök till självmord ~ 1871

Försök till självmord gjordes i Karlshamn i onsdags i förra veckan av en 83-årig skräddaränka, men misslyckades, eftersom hon överraskades av närboende.

Gumman ville skära halsen av sig, “trots att hon hade nära 80 riksdaler i kontanta pengar och dessutom åtnjöt understöd av fattigvården” säger Carlshamns tidning. “Orsaken till den förtvivlade handlingen är ännu okänd”, säger tidningen vidare.

Varför talas då om dessa 80 riksdaler? Många har ledsnat på livet och ägt mer än så. Oss förefaller det däremot underligt att den åldriga skräddaränkan nu på en gång ville gå ödet i förväg med sin sax när hon väntat i så många år.

Lyckligtvis blev inte hennes levnadstråd avklippt; hon vårdas på Karlshamns lasarett.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!