Från Paris till Moskva på styltor ~ 1891

En fransman vid namn Sylvain Dornon, till yrket bagare i närheten av Bordeaux, lämnade Paris den 12:e sistlidna månad med hjälp av detta i hela Europa med undantag av hela södra Frankrike något ovanliga fortskaffningsmedel.

Den 2:e framkom han till Berlin vid god hälsa, ehuru färden ingalunda tidtals varit synnerligen angenäm på grund av köld och snöyra. Den vanliga dagsmarschen har utgjort mellan sextio och sjuttio kilometer.

Sedan Dornon sett sig omkring litet i Berlin, begav han sig åter på väg och befinner sig väl nu någonstädes vid ryska gränsen. Någon av de sista dagarna i månaden hoppades han vara framme i forna ryska huvudstaden.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!