Gammaldags umgängesregler ~ 1892

”Kommer thu uti samqväm, ther fruntimber ähro, så skall thu ingen oxemikel vahra, uthan skicka tig höfvisk och ej flåkot såsom the fransöske, the ther flyga på ett fruntimber såsom hööken på eno höno.

Blifver thu i pantlek dömd att eno puss gifva, tå skall thu icke flux grabba tagh i henne medh thine grofva labbar, så att thu hennes hufvudbonad förderfvar, utan gifva henne tidh att sig i årdning sättja.

Thet är tölpaktigt att torkja sigh om munnen, sedan man kyst hafver. Fruntimbret må dock kunna torkja sigh, eftersom manfolken sällan om munnen rene ähro.”

Lämna ett svar

error: Content is protected !!