Gas ur jorden vid Ängelholm ~ 1906

Vid borrning efter vatten på egendomen Vilhelmsfelt i närheten av Ängelholm påträffades för flera år sedan på 60 meters djup en stark ådra, varifrån vattnet kastades upp i en flera meters hög stråle. Samtidigt trängde ur borrhålet gas, som vid antändning brann med klar låga.

Hålet igenslammades emellertid under tidernas lopp, varför nuvarande ägaren till egendomen nyligen lät företa förnyad borrning av det gamla hålet. Genast trängde vatten och gas fram ur jorden. Gasen, som ingen vid förra tillfället fäst sig vid, har man nu tillvaratagit genom att uppsamla dem i en liten gasklocka. Härifrån leds gasen till ekonomihusen, där den matar fyra lampor om 110 normalljus.

Man tror att dylik billig gas även skall kunna påträffas på närliggande egendomar.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!