Gör hemmen enklare ~ 1901

”The Ladies Home Journal” tar starkt till orda emot den i vår tid allmänna tendensen att gå till överdrift beträffande hemmens utstyrsel. Man övermöblerar sina bostäder och fyller rummen med allsköns onyttiga lyxföremål och andra saker, som helst borde vara borta.

Det är ett stort misstag, då man tror att onyttiga saker pryder ett rum. Ett hem är fint och smakfullt ordnat först då, när varje föremål däri är köpt med ett eller annat nyttigt ändamål för ögat. Överlastning av ornamenter, broderier och dylikt har ofta den följd, att föremål inte kan nyttjas bekvämt till det ändamål, som det ursprungligen var avsett för.

Vår tid tycks glömma, att vi har det bekvämast, när vi inrättar oss enkelt och naturligt. Nu för tiden är det mången gång ett sådant kaos av färger och linjer i våra rum, att det inte blir någon vila varken för öga eller sinne.

I all synnerhet är det avgjort förkastligt att överlasta sovrummen. Sundhetens elementära regler kräver, att det i dessa rum ej bör finnas fler möbler än som är absolut nödvändigt, för att luften så fritt som möjligt ska kunna cirkulera i det rum, där vi tillbringar tredjedelen av vårt liv.

Vi bör ha färre men bättre saker i våra hem. Om vi inte köper så många, har vi också råd att köpa dem solidare och varaktigare, vilket är allra mest nödvändigt, där kassan är klen.

Vore våra hem enklare, skulle också livet bli enklare. Många husmödrar, vilka nu beklagar sig över allt det arbete, som fordras för att hålla alla sina fina saker, dukar, mattor och kuddar i ordning, skulle då få mer tid till vila och förströelse.

Inte ens tiondelen av de ting, vi anser nödvändiga för vårt behov, är det i själva verket. Vi skulle tvärtom må bra mycket bättre genom att undvara en stor del av den mångfald av överflödigt krims-krams, som vi fyller våra rum med! Vi skulle inte behöva knoga så mycket för att förtjäna alla de summor detta kostar, och vårt liv skulle inte bli så uppfyllt av bagateller, som inte är värda att ens nämnas.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!