Handlande i Norrköping söker en förmögen flicka eller änka ~ 1894

Handlande i Norrköping söker en förmögen flicka eller änka, som skulle vilja engagera sig i hans affär för att sedan, om tycke möjligen uppstår, förena sig med honom för all framtid.

Ingen som inte kan sätta in cirka 10.000 kronor i affären, må göra sig besvär.

Ålder 36 år. Fördelaktigt utseende och av god familj.

Hon bör inte vara över 30 år och besitta goda kunskaper samt vara musikalisk.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!