Hästar och vagn i sjön ~ 1887

I måndags em. skulle en gosse hämta tegel från ett i Helsingborgs inre hamn liggande fartyg. Då han skulle rygga vagnen in till kajen, bar det sig emellertid inte bättre till, än att både vagn och hästar kom i sjön mellan kajen och fartyget.

Att ur det trånga mellanrummet få upp djuren lät sig inte göra, varför man så fort som möjligt släpade fartyget ut ett stycke från kajen och avkapade hästarnas selar och draglinor, så att de befriades från vagnen, som genast gick till bottnen. Djuren bogserades därpå ut ur inre hamnen till roddklubbens båthus, där det först var möjligt att få dem iland. De var då synnerligen medtagna av kallbadet.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!