Hjälplös bland fjällen i 20 dagar ~ 1890

Tormod Katle från gården Varberg i Eidfjord, som drog ut på jakt en av de sista dagarna i juni, utrustad för 5 à 6 dagar, föll av hästen då han red över en älv och skadade sin fot, dock ej värre än att han lämnade hästen på en närbelägen säter och arbetade sig vidare fram mot sitt mål.

Då han på sin sjuka fot vandrat 2 dagar och hunnit 5 mil nära hemmet, måste han uppge försöket och blev i 20 dagar liggande på samma ställe. Under första delen av denna tid förtärde han i ytterst små portioner den medförda tarvliga födan.

Då denna var slut och han var blottad på all hjälp gick det upp för honom att han nu gick en säker död till mötes. Han dödade då sin hund – enligt egen uppgift för att förebygga att hunden, möjligen driven därtill av svält, skulle komma att äta av hans lik. Emellertid blev förhållandet omvänt. Svälten drev honom själv att äta hunden. En del därav tvangs han att förtära rå, då tändstickorna tagit slut.

Först efter 20 dagars förlopp satte sig familjen och bygdens folk i rörelse för att uppsöka mannen, och de fann honom ock efter 2 dagars letande. Han befann sig då i ett ömkligt tillstånd, men lär nu vara utom all fara.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!