Hjärnans arbete och handens arbete ~ 1889

Det är ett stort misstag att tro att personer som arbetar mest med hjärnan behöver mindre föda än kroppsarbetarna, ty genom hjärnans arbete förbrukas vida mera av cellvävnaden. Enligt en ganska noggrann beräkning skall tre timmars ansträngande tankearbete uttrötta kroppen mycket mera än en hel dags kroppsligt arbete.

Ett tyskt ordspråk säger: ”utan fosfor ingen tanke”, och ju mera arbete som fordras av hjärnan, desto mera av denna nödvändiga beståndsdel (fosfor) förbrukas. Slitningen på hjärnan kan lätt kontrolleras genom att undersöka salterna i urinen.

Hjärnans vikt som arbetande organ syns bäst därutav, att den proportionsvis mottar vida större tillflöde av blod än någon annan del av kroppen, ty en femtedel av blodet går till hjärnan, ehuru dess vikt endast är en fjärdedel av kroppens.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!