I fruntimmerskläder ~ 1890

Från Sofia skrives: Borgmästaren i Dubnitza fick för några dagar sedan från den där bosatta 20-åriga bildsköna Tzana Milovanovna ett brev, vari hon meddelade honom att hon omöjligen längre kunde hålla ut i fruntimmerskläder till följd av den uppmärksamhet varför hon från ungherrarnas sida var utsatt och emedan hon inte var en flicka utan en man. Borgmästaren befann sig i ett kinkigt läge, men han lät genast sammankalla Dubnitzas visa råd, som beslöt att till den sköna Tzana sända en förtroendekommitté för att få klarhet i saken. Det visade sig verkligen att Tzana var en – man. Biskopen av Dubnitza döpte om ”henne” till Konstantin Milovonow och krigsministern reklamerade henne för furstens garde i Sofia.

Från Berlin skrives: Nöden drev den 20-åriga änkan efter den för ett år sedan avlidne kolonialvaruhandlanden H. att anlägga manskläder för att kunna få en anställning på ett grosshandelskontor, men stillasittandet bekom henne så illa att hon på sin läkares råd uppsade platsen. Hon presenterade sig dock hos sin chef i manskläder och sökte en ledig plats som handelsresande. Leende biföll chefen hennes ansökan och han hade inte skäl att ångra sig. Aldrig förr har någon handelsresande insänt så många beställningar. Chefens kompanjon har dock i dagarna spelat honom ett fult streck i det han gift sig med den utmärkta handelsresanden.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!