I Kina finns fyrahundra miljoner människor

I Kina finns fyrahundra miljoner människor men endast omkring åtta svenska mil järnväg • 1892

Lämna ett svar

error: Content is protected !!