I prospekten över en ny amerikansk cirkelsåg ~ 1870

I prospekten över en ny amerikansk cirkelsåg läser man följande lovord: ”Av alla sågar, som jag någonsin såg såga, såg jag aldrig en såg såga så som denna sågar.” • Norrköpings Annonsblad, 1870

Lämna ett svar

error: Content is protected !!