Illa slagen av en häst ~ 1892

Illa slagen av en häst blev i söndags lantbrukaren C. J. Olsson, Åkerby, vid ett besök i Medevi.

Han var vid tillfället lindrigt nykter och när han så började med sparkar misshandla sin eljest mycket fromsinta häst genom att dra honom i svansen etc. Hästen blev då vild och slog bakut samt träffade Olsson i ansiktet med ena hoven, så att mannens överläpp klövs och han erhöll ett stort krossår vid ena ögat. Olsson svimmade genast av och bars i sanslöst tillstånd till lasarettet. Den slagne lär dock befinna sig utom all fara för livet.

En annan gång, då herr O. ger sig ut på lustresa, låter han kanske nu bli att misshandla sin häst. Och då har ju hans ”munfisk” ändå gjort någon nytta – även om den blir en smula vanprydlig.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!