Inte resonera, bara arrestera ~ 1889

Köpenhamnspolisen var nyligen på spaning efter en mördare, vilken bland annat skulle igenkännas på innehavandet av 500-kronorssedlar.

En dag hade en konstapel sett en välklädd herre i en cigarrbutik växla en sedel av ovannämnda valör. Och detta var bevis nog. Genast lade konstapeln ”femman” på honom.

Trots protester och hotelser måste innehavaren av 500-kronorssedeln medfölja till närmaste vaktkontor, där det till konstapeln förskräckelse ådagalades att den häktade var polismästaren i egen hög person.

Stor tablå!

Han frigavs genast.

Om det nu varit någon annan vanlig dödlig hade frigivandet troligen inte gått så lätt för sig.

Åtminstone att döma efter våra utmärkta förhållanden.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!