Japanesiskornas håruppsättning ~ 1882

Japanesiskornas håruppsättning tycks vara ett slags skylt eller annons för vederbörande person.

Sålunda begagnar änkor en särskild frisyr, vilket ju inte är så märkvärdigt, men mera ovanligt förefaller det, att man även av håruppsättningen kan se, om hon vill gifta om sig eller ej.

I det ena fallet sätter hon hårbenan till höger, i det andra till vänster – och det strax efter mannens död.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!