Japanska skolregler ~ 1904

I det senaste häftet av ”New Century Paths” meddelas följande regler för barnen i de japanska skolorna, som tidskriften erhållit genom undervisningsdepartementet i Tokyo:

Ropa aldrig efter utlänningar på gatorna eller vägarna!

Svara utlänningar artigt när de gör frågor! Om ni inte förstår dem, så följ dem till någon tjänsteman!

Ta aldrig emot en gåva från någon utlänning när det inte finns något särskilt skäl för honom att skänka den, och anmoda honom aldrig att betala mer än skäligt är!

Skocka er inte kring en butik, när en utlänning gör uppköp där! Det förorsakar honom obehag och är nedsättande för vår nation.

Enär alla människor är bröder och systrar, finns det ingen anledning att vara rädd för utlänningar. Behandla dem som era likar och förfar ärligt i alla era mellanhavanden med dem! Var varken underdånig eller övermodig!

Undvik alltid att förena er mot en utlänning och att tycka illa om honom för det att han är en utlänning! Människor ska bedömas efter sitt uppförande, inte efter sin nationalitet.

Att ta av sig hatten är det rätta sättet att hälsa på en utlänning; den djupa bugningen är överflödig.

Vörda era förfäder och bemöt era levande släktingar med varm hjärtlighet, och betrakta inte en person som en fiende för det han eller hon är kristen!

Lär er något främmande språk! På färden genom livet kommer ni att finna en sådan kunskap vara av största värde.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!