Jordens befolkning ~ 1893

Jordens befolkning uppgår för närvarande till nära 1 500 miljoner. En engelsk statistiker påstår att efter likartad stegring som hittills ska den efter 1000 år uppgå till 6 000 miljoner • Finanstidningen, 1893

Lämna ett svar

error: Content is protected !!