Kärlekens irrgångar ~ 1906

För omkring femtio år sedan blev i den svenska hembygden Johanna Sjöström och Anders Svensson trolovade enligt gammal nordisk sed. Det hade lyst för dem två gånger och bröllopsdagen var redan fastställd.

Då kom en fnurra på tråden och det vart inte bröllop av. Svensson reste till Amerika. Flickan gifte sig med en man vid namn John Lynn, med vilken hon också reste till Amerika. Lynns slog sig ned i Cumberland, Wis., varest mannen för några år sedan avled.

Tillfälligtvis på besök i Cumberland från sitt hem i Iowa, träffade Svensson, gammal vorden och änkeman, sin ungdoms trolovade. Det gamla missförståndet förklarades, och de beslöt bli man och hustru, ehuru Svensson är 80 år och fru Lynn 70.

Men en annan kvinna lyckades vålla nytt missförstånd mellan dem, och nu har den gamla sjuttioåriga kvinnan försvunnit.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!