Kvinnan i Amerika ~ 1888

I Amerika finns för närvarande 2.000 kvinnliga promoverade läkare och flera hundra kvinnliga advokater, och en av de mest betydande juridiska tidskrifterna redigeras av kvinnor i Chicago.

Vidare är kvinnor anställda som professorer vid universitetet och som astronomer. Ett stort antal verkar som författarinnor, och tusentals kvinnor redigerar tidningar. Endast i New York är över 200 kvinnor anställda vid tidningar.

De offentliga folkskolorna leds till största delen av kvinnor, där deras antal uppgår till ungefär 200.000.

I departementen i Washington är bortåt 2.000-3.000 kvinnliga ämbetsmän anställda, med en lön från 700 till 3.000 dollar (2.800-12.000 kronor).

I två territorier har kvinnorna politisk rösträtt, i flera stater har de kommunal rösträtt och i staden Oskaloosa i Kansas är hela stadens styrelse med framgång lagd i händerna på kvinnor, så att till exempel borgmästaren och stadsfullmäktige är kvinnor. I en mängd stater har kvinnorna aktiv och passiv rösträtt i den offentliga skolstyrelsen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!