Kyssmarknaden i Halmagen ~ 1904

Ingenstädes har romantiken bibehållit sig så som i västliga Karpaterna, Siebenbürgens paradis.

Halmagen är en rumänsk stad på 1200 invånare, där årligen på den helige Teoders dag en marknad hålls, vid vilken folk samlas från 80 byar. Särskilt infinner sig alla kvinnor som för första gången inträtt i det heliga äkta ståndet. Oftast är de ledsagade av sina svärmödrar och uppträder i sina finaste kläder samt bär blomstersmyckade vinkrus.

Var och en som de möter kysser de och bjuder en dryck ur kruset, vilken betalas med någon liten gåva. Att vägra motta drycken skulle anses som en förolämpning. Överallt kysses man, på gatorna, i vinstugorna, i privathusen. Det är ett fullkomligt paradis för kysslystna.

Ingen vet egentligen varifrån denna sed härstammar – möjligen från turktiden. Då turkarna inföll i Siebenbürgen rövade de alla kvinnor, och de som sedermera lyckades fly ur fångenskapen återkom till Halmagen just en marknadsdag. De kysste då alla som lyckönskade dem till deras flykt.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!