Låt grisarna dansa! ~ 1906

Håll svinhuset dragfritt, varmt, torrt, rent, väl genomluftat! Temperaturen får inte understiga 10 grader. Särskilt för grisar är köld och fukt det största fördärv.

Använd gott strö, helst torvströ, blott delvis halm! Utgödsla ofta och alltid på samma tider!

Rykta eller tvätta och borsta grisarna då och då! De trivs inte annars fullt ut, vore fodret ock det bästa.

Fodra på bestämda tider och ge varje gång nätt och jämt vad som äts upp. Håll alla foderkärl ytterst väl rena!

Framför allt rasta dagligen dina livsvin, särskilt de unga, växande. Om också något annat skulle glömmas, så glöm dock inte detta!

Att låta grisarna jämt och ständigt vara inne i stian, särskilt om denna, så som vanligast är, är trång, det inte blott är stor förlust, utan det är barbari. Grisarna behöver frihet och natur. Det är således en plikt att låta dem få stort utrymme inne, torrhet och renhet omkring sig samt då och då, så snart vintervädret inte hindrar, låta dem komma ut i fria naturen, ut till dans och luftbad. Utanför stian ska för ändamålet finnas en inhägnad.

Födan är inte allt. Vård i alla hänseenden betyder lika mycket, gör fodringen på en gång billigare och verksammare. Matsmältningen blir bättre, grisen växer raskare!

Framför allt det fria livet ute, luften, ljuset och rörelsen verkar därhän. Kraftiga lungor, ben och muskler. Köttigare, alltså näringsrikare och hushållsdrygare, säljbarare fläsk. Bättre avelsegenskaper etc!

Bensjukdom vore inte så allmän och förlustbringande, om svinen fick nog rörelse under uppväxten.

Låt därför framför allt de uppväxande svinen rota och dansa ute. Varje sväng, varje steg, varje andning är en ny peng i börsen.

Lägg därtill glädjen av att se trevnad hos djuren, av att ha behandlat dem som levande varelser.

Låt grisarna dansa!

Lämna ett svar

error: Content is protected !!