Lön för ett piskslag ~ 1870

I förra veckan skulle en man allmänt känd under namnet ”Ola i lyckan” skjutsa hit till staden. För att kunna tidigt komma fram, körde han och en annan som hade samma ärende, från Ronneby på aftonen.

Komna till Bjerby – mellan Skillinge och Nettraby, möter de tre personer, två gick, en åkte. Den, som körde först, en äldre man, hälsade hövligt på dem; men Ola, som körde efter, besvarade deras ”god afton” med att ge den, som åkte, ett slag över ansiktet med piskan, varav följden blev en helt annan än den Ola hade väntat. Den, som fått slaget, hoppar genast av vagnen, springer fram och fattar Ola, (som troligen hade fått något väl mycket till bästa), i kragen och drar honom från vagnen i vägen, varefter Ola utan vidare omständigheter blev grundligt genompiskad.

Inte nöjd med vad han hade fått, vänder han om till Skillinge, där han trodde sig kunna ge tillbaka av det han själv erhållit. Kommen dit finner han sina frikostiga vänner där, men dessa, som ser honom komma ensam, fortsatte sina hjältebragder, till dess han blev liggande på vägen utan att kunna röra sig.

Folket i en liten stuga, hörde ett sakta kvidande och jämmerrop, och när de går ut, finner de honom liggande vid diket. Huvud och i synnerhet ansiktet, såg ut nära nog, som ett köttstycke, blodigt, sönderslaget och nedsmutsat, så att de inte kunde se vem det var. Hästen blev stående vid Skillinge, där en, som kände ägaren, tog den med till Ronneby.

Senare på dagen, då de som förut hade varit i sällskap, och lyckligtvis kommit undan, fick under hemvägen höra berättas hur det hade gått med honom, tog de honom med sig till hemmet, där han nu ligger under läkarvård.

Huruvida händelsen kommer att handläggas vid domstol, vet vi inte, men då får troligen Ola största skulden, eftersom han var den, som började.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!