”Mitt hjärta är hos mina tappra soldater” ~ 1904

Som bevis på de ryska soldaternas otroliga okunnighet berättas från Moskva följande:

Kort efter krigets utbrott sände tsaren Alexejeff ett telegram, som slutade med följande ord: Mitt hjärta är hos mina tappra soldater.

Detta telegram upplästes vid en parad för manskapet. En del soldater från Vjätka uppfattade saken ordagrant och det påstods snart allmänt bland soldaterna att tsaren för att uppmuntra sina trupper uttagit sitt hjärta ur kroppen och skickat det i en gulddosa på järnvägen till Alexejeff. Detta hade han gjort med fader Johannes från Kronstadt hjälp, vilken istället för det uttagna hjärtat insatt undergöraren S:t Nikolaus, som förut förvarats i ett kloster.

Någon tid efter sedan detta rykte kommit i omlopp blev kassaskåpet vid regementet Vjätka uppbrutet, men ingenting av innehållet borttaget. Efter en undersökning erkände soldaten Sereschkoff att han förövat inbrottet. Hans kamrater hade sagt att var och en som såg tsarens hjärta måste dö, och eftersom han ville visa sitt mod så hade han brutit sig in i skåpet, där han till sin förvåning blott funnit pengar och papper. Sereschkoff överlevde inte blott inbrottet utan ock de tjugo ”knut” som han fick som straff för sitt hjältemod.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!