Moder förgiftad av knappt 2-årig dotter? ~ 1891

Den 31 sistlidna oktober avled 35-åriga änkan Kristina Josefina Andersson i Utåker, Råby socken, under särdeles egendomliga förhållanden, säger Södermanlands läns tidning.

Den 23 oktober hade hon, enligt egen uppgift, i skymningen åt sig islagit en kopp kaffe samt därpå en helt kort stund avlägsnat sig för att hämta ved. Då hon efter inkomsten druckit ur kaffet märkte hon i koppen åtskilliga avbrutna fosfortändstickor, vilket förhållande hon kort därefter omtalade för några grannar, därjämte yttrande, att hennes 1 ½ år gamla flicka (hon har dessutom 4 barn) under moderns vistelse i vedboden lagt dit tändstickorna.

På kvällen dagen därpå började änkan Andersson att bli illamående med smärta under bröstet, kvävningar och kräkningar, så att hon några dagar därefter avled. Delar av liket är översända till medicinalstyrelsen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!