Mystiskt självmord ~ 1892

En hos impressarion Johan Erik Rasmusson i Göteborg sedan 27 år anställd dvärg, Anders Svensson, 48 år gammal, avhände sig i lördags livet medelst hängning. Han hade fästat snaran i taket. Då han anträffades befanns han i nästan sittande ställning vid sängen.

S. hade inte yttrat leda vid livet.

Emellertid upplyste herr Rasmussen att Svensson förut visat sig besynnerlig men blott för korta stunder. Så hade han en gång i Petersburg suttit vid middagsbordet, då han i ett nu sprungit upp och börjat gråta. Vid förfrågan om anledningen härtill svarade han:

”Nu dog min mor.” Åtta dagar därefter bekräftades aningen om dödsfallet.

För några år sedan, en eftermiddag, hade han också visat sig dyster och upplyste då på förfrågan varför han så hastigt ändrade lynne: ”Min bror i Åhus drunknade just nu.” Även denna aning besannades.

Härav vill det synas som om dvärgen lidit av hallucinationer. Måhända var han inte i psykiskt normalt tillstånd då han begick självmordet.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!