Olika verkan ~ 1888

Säg, vad flöt på ängen?
Bäck bland blommor bjärta.
Vad på flickans kinder?
Tårar utav smärta.

Ack, låt bäcken flyta,
låt den ymnigt flöda:
han gör ängens alla
rosor friska, röda!

Du, min älskling, måste
dock på tårar spara,
deras flod förbleker
kindens rosor bara.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!