Ovanligt resultat av en operation ~ 1892

Ett ovanligt resultat av en operation omtalas av tidningen Lund.

För ett par månader sedan observerade en man, bördig från Malmötrakten, att han hade börjat få en svulstknöl invid näshålan. Han hänvisades till docenten Jules Åkerman på Lunds lasarett, och denne utförde den svåra operationen, därvid hela överkäksbenet måste borttas.

Behandlingen lyckades utmärkt och patienten tillråddes nu att hos en skicklig tandläkare få en konstgjord överkäke igen. Detta vackra prov på svensk tandläkarkonst utfördes av den framstående tandläkaren E. Christenson och mannen kunde nu visa den vackraste rad av konstgjorda tänder i en överkäke av kautschuk, vilken fullt kunde begagnas såsom den naturliga.

Mannen hade allt skäl att lyckönska sig att den kirurgiska vetenskapen och tandläkaryrket så kunnat gå hand i hand för att hjälpa honom, och detta sjukdomsfall är värt att komma till allmänhetens kännedom.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!