Parisiskor på kuskbocken ~ 1906

Det nyaste nya på kvinnorörelsens område är, att damerna nu börjar visa lust att köra droskor.

Det är i Paris den första kvinnliga droskkusken anmält sig till tjänsten. Den banbrytande damen är gift med en droskkusk, och hon är ännu blott lärling men arbetar med iver på sin examen, som omfattar flera intressanta discipliner, såsom ”körkonstens historia”, ”Paris geografi och topografi” och ”taxametrars skapnad och användning”. När hon tagit denna examen, får hon ett diplom och kan efter en uppvisning för polisen bestiga bocken.

Några djurskyddsföreläsningar har inspirerat ytterligare ett antal parisiskor till beslut att bestiga droskkuskbocken. De har sökt myndigheternas tillåtelse att genomgå den vanliga kursen i ”Paris yrkesskola för kuskar”, och fastän deras anhållan förvånade en smula, kommer den troligen inte att avslås.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!