Paulo Veroneses staty i Verona ~ 1892

Paulo Veroneses staty i Verona har nyligen stympats av några okynniga personer som huggit näsan av densamma.

Som man inte har någon aning om vem missdådarna är, ser staden sig nödsakad att på egen bekostnad låta reparera statyn.

Härom har emellertid uppstått en märklig tvist mellan stadsfullmäktige och bildhuggaren Cristiani, statyns skapare.

Denne senare anser det nämligen nödvändigt att statyn får ett helt och hållet nytt huvud och begär 1000 lire för att förfärdiga ett dylikt.

Stadsfullmäktige påstår emellertid att det är alldeles tillräckligt att det sätts en ny näsa på statyn. Och då Cristiani vägrade att utföra ett dylikt lappverk beslöt man att vända sig till en annan konstnär. Alla hittills vidtalade bildhuggare har emellertid nekat att åta sig uppdraget.

Och så står Paulo Veronese fortfarande utan näsa.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!