Pennan är det skarpaste av alla vapen ~ 1893

Pennan är det skarpaste av alla vapen. Begagnas den av en idiot kan han med densamma lätt skada sig själv • Finanstidningen, 1893

Lämna ett svar

error: Content is protected !!