Rika bönder i Skåne ~ 1871

För åtskilliga år sedan inköptes Hammars gård, en ganska stor och utmärkt bördig egendom i Nosaby socken, av lantbrukaren Ola Olsson från Köpinge.

Nu har samme man av änkefru Francke tillhandlat sig Näsbygård för en köpesumma av 210.000 riksdaler.

Det är förmodligen i vårt land endast Skåne, som kan uppvisa så kapitalstarka bönder.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!