Sådant läder skall sådan smörja ha ~ 1904

I lördags hugnades Kornmanstorp med besök av en trupp ”rallare”, vilka sökte göra all heder åt det ökända namnet.

De valde den tid på dagen då männen var ute på arbete. Väl vetande att de således hade endast med barn och kvinnor att göra, uppträdde de på flera ställen högst brutalt, i det att de med våld tillägnade sig vad de önskade, såsom mat och kaffe. I en gård försvann mannens skodon jämte en del småsaker, vilka troligtvis hamnat hos pantlånaren, och pengarna sedan hos stadens krögare.

Vid Erikslund lyckades de omsider få natthärbärge, och i gengäld tog de sig för att på morgonen slå ihjäl en av gårdens intet ont anande pullor, med vilken de drog till en närbelägen skogsbacke, där eld tändes och den läckra steken begynte tillagas. Detta blev dock värdarna för all denna våldgästning något för magstarkt, varför de tågade efter och helt hastigt gjorde slut på kalaset. Nu fick rallarna betalt för gammal ost i klingande örfilar, som gjorde att de, med huden full av stryk, försvann från platsen.

Rönte dylika slynglar lite här och var samma behandling, skulle de nog snart förlora lusten för våldgästningar av ovannämnda slag, skrives till Ö.V.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!