Schacktermernas ursprung ~ 1884

Schacktermernas ursprung är inte känt av många.

Vad betyder matt? Jo, svarar man, att konung blivit jagad tills han är matt eller trött. Misstag. Schack, som är persiska, betyder ”herre” eller ”konung”, och matt betyder ”han är fången”. Schack matt är således detsamma som ”konungen är fången”. Den ursprungliga betydelsen har gått så fullständigt förlorad för oss att vi talar om ”hålla i schack” o. d.

Ännu värre är det med drottningen. På persiska kallas denna pjäs ferzin eller vesir, minister. I medeltiden gjorde man härav fercia. I Frankrike ändrade man det till fierce, fierge och slutligen till vierge varifrån de tyska ”Dame”, ”Jungfrau” och medelbart vårt svenska ”drottning” kommit.

Vad rockera skall betyda vet väl inte mången schackspelare. Det kommer av rokk, kamel. I Orienten hade man nämligen ursprungligen istället för våra torn kameler med ryttare på. Rockera är således ingenting annat än ”röra kamelerna”, dvs. göra en bestämd rörelse med tornen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!