Självmord i Tyskland ~ 1880

Från Tyskland når oss informationen att självmorden tilltar i en förfärande grad. I synnerhet i Berlin tycks en verklig självmordsepidemi grassera.

Ingen dag går utan att tidningarna har ett eller flera självmord att skriva om. Man skjuter, dränker, hänger och osar ihjäl sig om vart annat. I synnerhet det sista sättet är mycket vanligt i Berlin. Magistraten har därför sett sig manad att förbjuda kakelugnsspjäll. Inga kakelugnar eller spislar får hädanefter förses med spjäll, och före den 1 januari nästa år ska alla äldre spjällinrättningar vara bortskaffade.

Gud ske lov att det ännu inte hunnit så långt i vårt goda land, där det kan vara ganska svårt för den fattige att få varmt i sina rum om vintern – även om spjäll finns. Om man i Berlin emellertid inte kan få ha spjäll och på så sätt osa ihjäl, så går det ju alltid an att, i brist på spjäll, frysa ihjäl. Ytterligheterna berör varandra.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!