Skämt eller allvar ~ 1870

I ett franskt blad lästes nyligen följande annons:

En förtvivlad människa, som bestämt sig för att snart göra ett slut på sitt liv, önskar att sälja sig till en engelsman eller någon annan gentleman.

Mot en årlig ränta av 10 000 francs till hans barn utfäster han sig att helt och hållet ställa sig till den persons förfogande, som vill betala ovannämnda summa.

Denne kan befalla honom att utmana vilken person som helst till duell, att bestiga toppen av isberg, att kasta sig ned i kratern av Vesuvius, eller ännu bättre, störta sig ned ur en ballong från två tusen fots höjd, varigenom gentlemannen i fråga blir i stånd att göra iakttagelser över lufttryckets motstånd.

Brev härom kunna adresseras till Paris, poste restante.

Det är inte ännu bekant om några spekulanter anmält sig.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!