Snygg ungdom ~ 1880

Åtskilliga personer, boende dels i hus nr 10 vid Öfra Magasinsgatan och dels i hus nr 109 Litt. B. vid Hagaheden, folkskolan, har anmält att de under de sista dagarna i förra månaden blivit bestulna.

På förra stället försvann en gammal ljuskrona, en kruka hallonsaft, kex, nötter samt en portmonnä innehållande 10 kronor och 50 öre. Alla sakerna förvarades i låsta vindsskrubbar som brutits upp, och portmonnän i en låst kista som även den brutits upp. På det senare stället försvann diverse kvinnoskor, ylletröjor, lampbrickor och toalettsaker.

Detektivkonstaplarna E. och C. Hellström har den 9:e denna månad anhållit ynglingarna Johan och Pontus Svensson, 14 och 12 år gamla, Georg Leopold Gren, 10 år och Carl Johansson, 9 år gammal för ovan nämnda tillgrepp.

I förhör har ynglingarna samstämmigt uppgett, att Pontus Svensson och den nioårige Johansson gjort inbrott två gånger på vinden till folkskolan vid Hagaheden, sista gången bistådda av Johan Svensson och Gren, då ovannämnda där förvarade saker tillgripits, och att vid samma tid som Pontus Svensson och Johansson gjort inbrott på vinden till hus nr 10 vid Öfra Magasinsgatan och där, under det Johan Svensson väntat utanför brutit sönder ovannämnda ljuskrona och tagit med mässingen, vilken de sedan sålt och fördelat pengarna mellan sig. Några dagar därefter hade de återigen gjort påhälsning på samma ställe, under det att Johan Svensson även då väntat utanför, och då tillgripit sylten, kexen och nötterna samt portmonnän med pengarna. Allt fördelade de emellan sig.

Inställd inför poliskammaren i tisdags, vidhöll de unga tjuvarna sin förut avgivna bekännelse och Johan Svensson blev för sin delaktighet i tillgreppen remitterad till rådhusrätten, för undergående av rannsakning, men de tre minderåriga skulle avföras till straffskolan för erhållande av välförtjänt aga.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!