Solen är 1 ¼ miljon gånger större än jorden ~ 1893

Solen är 1 ¼ miljon gånger större än jorden och vänder sig omkring sin axel på 25 ½ dagar. Hennes medelavstånd från jorden är 20 688 800 geografiska mil.

Jordens bana kring solen utgör 129 853 000 geografiska mil, vilken hon tillryggalägger på 365 dygn, 5 timmar, 48 minuter och 47,81 sekunder, eller cirka 240 mil i sekunden. Hennes omkrets vid ekvatorn är 5400 mil och diametern 1,719 mil. Mellan polerna är diametern eller axeln endast 1,713 mil. Tre fjärdedelar av jordens yta är betäckt med vatten. Av det torra landet ligger tre fjärdedelar på norra halvklotet.

Månen, som så troget följer vår jord, har en diameter av endast 454 mil. Han håller sig städse på ett avstånd av cirka 50 000 mil och tillryggalägger sin bana på 29 ½ dygn.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!