Stämning i vattnet ~ 1892

F. handl. Per Nyberg, en trägen poliskund, skulle i fredags delges stämning för fylleri, berättar Hudiksvallsposten.

Efter långt sökande påträffades han på ångbåtsbryggan i Hudiksvall, men då Nyberg varseblev stämningsmännen kastade han sig plötsligt i sjön för att sålunda undslippa det oangenäma besöket.

Väl kommen i vattnet började han dock kravla sig mot land och fick fatt i trappan, utan att dock vilja gå upp ur vattnet så länge poliserna var kvar.

Dessa måste därför delge Nyberg stämningen där han låg i vattnet, och först sedan de därpå avlägsnat sig steg Nyberg upp på det torra igen.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!