Statistik om giftermålsannonser ~ 1883

”Giftermålsannonser i de offentliga tidningarna tilltar i så hög grad, att statistikern börjat göra sina iakttagelser på dem. Så har en framstående statistiker för någon tid sedan samlat och undersökt 400 dylika annonser. Resultatet var intressant. Han fann, att nästan tre gånger så många män som kvinnor på denna väg inlöper i den äktenskapliga hamnen.”

Ovanstående är klippt ur en tidning.

I vanliga fall brukar en man gifta sig med en kvinna, men genom ovannämnda statistiska iakttagelse är konstaterat det förvånade faktum, att tre män understundom förena sina öden med en kvinnas.

Vår tids associationsidéer har sålunda sträckt sig ända till bildandet av vad man skulle kunna kalla äktenskapsringar. Nog kan saken verka bra från den ekonomiska sidan, men hur den för övrigt ska bära sig, torde man få lämna åt den ärade statistikern själv att fundera ut. Är inte dessa äkta män konstruerade annorlunda än sådana som lever i monogami, är det att befara, att denna sorts ”bolagslustspel” urartar till hemska tragedier i åtskilliga akter.

Men det är nog ingen fara, eftersom det förmodligen är någon tysk som roat sig med statistik och man får inte alltid ta den tyska statistiken så noga på orden.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!