Strödda tankar och reflexioner ~ 1872

Tanke föder tanke. Sätt dristigt en idé på pappret så följer strax en annan och därpå ännu en annan. Vet att om du har förtröstan på dig själv så ska du i djupet av din själ finna en outtömlig rikedom av idéer. Du ska upptäcka att i din själ sprudlar en tankekälla så ymnig att du inte kan se dess botten. Ju mer du öser ur den desto rikligare blir den. Om du lättjefullt avstår från att tänka själv och istället endast plöjer med andra människors tankar så ska du aldrig lära känna vad du duger till.

Till en början kommer möjligen dina tankar fram i en grov eller trasig dräkt men bry dig inte om det; tid och ihärdighet ska förfina dem och göra dem tydligare. Lär dig tänka och du ska lära dig skriva. Ju mer du tänker desto bättre ska du finna uttryck för dina idéer.

Låt bli att hålla förmaningstal och predika råd för en man som är färdig att drunkna i olyckans, eländets, bristens och fattigdomens bottenlösa hav. Hjälp den stackarn upp, som håller sig fast vid hoppets halmstrå, så att han kan stå med säker fot på livets strand. Sedan kan du efter behag och i oändlighet ge miljarder råd och förmaningar. Men låt honom bara hämta sig först och dra andan.

Det sanna människovärdet bestäms inte av granna kläder, av skrytande uppträdande, av rikedom, inte ens av klassisk lärdom. Låt högfärd och högmod i inbilskhet och dumhet kasta en föraktlig blick på den arbetande mängden, på en luggsliten rock, på en dålig hatt. Gud och naturen ropar då högljutt till oss: Människans värde beror på något helt annat, på själ och på hjärta!

Mod! Ha mod att säga en man varför du inte vill låna honom dina pengar. Han ska då hysa större aktning för dig än om du, ifall du är rik, säger att du inte kan.

Ha mod att bära dina gamla kläder tills du kan köpa dig nya och bry dig inte om snobbars och fåfänga, andefattiga människors fånigt hånande blickar eller idiotiska speord.

Ha mod att i ett muntert lag neka att tömma ditt glas eller låta det fyllas på nytt när du märker att du inte tål att dricka utan att bli överlastad. Skratta åt de dårar som försöker förleda dig att göra det motsatta.

Ha mod att betala en skuld när du har pengar i fickan. Slår du hål på din kassa går den ofta bort i rummel.

Ha mod att sjunga ut ditt hjärtas mening när du anser det vara nödvändigt, och att hålla din tunga när du därmed inte kan uträtta något nyttigt utan ditt tal endast ska bli en klingande bjällras ljud.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!