Superiets följder ~ 1884

En bonde i närheten av Vimmerby hade jämte sin hustru varit bortbjuden och då så grundligt förplägat sig med spirituosa att han vid hemfärden körde så ovarsamt att vagnen stjälpte, varvid hustrun slog huvudet så illa mot den hårda vägen att hennes förstånd blev rubbat.

Hustruns vansinne tilltog, varför man slutligen ansåg nödigt att anskaffa vård åt henne på Vadstena hospital. Dit skulle nu mannen skjutsa henne, och anmodade hennes svåger att medfölja på färden som ”vårdare”. Brännvinsflaskan anlitades emellertid under vägen så flitigt, att då de kom till hospitalet var den stackars kvinnan den av sällskapet som bäst hade reda på sig. Emellertid mötte hinder att motta henne.

På hemvägen söp männen sig nästan redlösa, varför hustrun, som blivit djupt gripen vid talet om hospitalet, gick ifrån sina ”vårdare” och dränkte sig.

Men icke nog härmed. Då hustruns lik skulle föras till den sista vilan förtärde svågern, som varit med på resan, så mycket brännvin att han slutligen störtade till golvet och upptogs som lik.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!