Svensk skrivmaskinsuppfinning ~ 1891

Vid den för några månader sedan i Stockholm anordnade skrivmaskinsutställningen var det företrädesvis Amerika som var representerat genom Hammonds, Remingtons och åtskilliga andra skrivmaskiner. Någon i Sverige uppfunnen fanns ej.

Nu har emellertid en dylik uppfinning blivit gjord av den bekante uppfinnaren dr M. Wiberg. I prisbillighet och snabbskrivning lär den tillfullo mäta sig med vad vi förut sett i den vägen och har därjämte ett särdeles prydligt utseende.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!