”Svenska” indianer ~ 1893

Följande otroliga historia meddelas av St. Louis-tidningen ”Globe-Democrat” och serveras härmed våra läsare utan några som helst kommentarer:

I Mexiko finns flera tusen ”indianer”, som har ljus hy, blå ögon och blont hår. De är Maya som bebor Sierra Madre-bergen i lägre delen av Sonora och förmodas härstamma från besättningen och passagerarna på ett svenskt fartyg som förolyckades på mexikanska kusten, många hundra år innan Columbus föddes.

De har en tradition, att deras förfäder ”kom i en stor kanot över det stora saltvattnet för många månar sedan”.

Mexikanerna har aldrig lyckats underkuva dem. Till namnet lyder de visserligen under mexikanska väldet, men styrs i verkligheten av sina egna chefer. När helst mexikanska regeringen söker blanda sig i deras affärer, griper de till vapen och har alltid gått segrande ur striden.

Yaqui-indianerna är deras grannar, och dessa två stammar bistår troget varandra. Om regeringen börjar bråka med Yaquis, kommer Maya dem till hjälp och tvärtom. Mexikanska trupper kan inte hålla stånd mot Maya eller de vita indianerna. De är de tappraste och mest förtvivlade krigarna på hela nordamerikanska kontinenten.

I likhet med sina grannar Yaquis är de till största delen katoliker. Oaktat att deras levnadssätt är mycket primitivt, ja, nästan vilt, är deras moraliska ställning hög. De lever huvudsakligen av jakt, men odlar lite majs och grönsaker i dalarna.

Männen är stora och välformade och några av kvinnorna anmärkningsvärt vackra blondiner. Alla bibehåller drag av sin svenska härkomst, och språkforskare uppger, att deras språk förråder nordeuropeiskt ursprung.

Lämna ett svar

error: Content is protected !!